Formål og præsentation

Det er en kendt sag, at danskerne ikke forstår finsk, og at finnerne også har det svært med dansk. Men der er meget andet, som gør, at finner og danskere nærer både forståelse og sympati for hinanden, også selv om forskellene mellem danskernes og finnernes historie har været stor. Finland har været en selvstændig nation siden 1917, Danmark siden oldtiden. Finland er under sin historie blevet hærget af udmarvende krige, mens Danmark på trods af sin geografiske placering er sluppet langt lettere.

Der hersker mange gode og stærke bånd og relationer mellem Finland og Danmark. Finland har noget mange danskere sætter pris på, bl.a. en smuk natur, arkitektur, design, kunsthåndværk og mobiltelefoner. Men der er meget mere end det.

Så hvis De derfor vil være med til yderligere at styrke venskabsbåndene mellem Finland og Danmark, to lande som begge har noget godt og stærkt at yde til det aktuelle verdenssamfund, er Dansk-Finsk Forening et godt sted at være medlem.

Dansk-Finsk Forening blev stiftet 1. november 1922 i København og har til formål at virke for nærmere forbindelse mellem Danmark og Finland på kulturelle og erhvervsmæssige områder. Gennem årene har foreningen søgt at efterleve dette formål ved at fremskaffe oplysninger om Finland og ved at arrangere foredrag, koncerter og kunstudstillinger i Danmark.

Politikere, økonomer, videnskabsmænd og forfattere indbydes til at fortælle om finsk kulturliv og aktuelle problemer og begivenheder, og medlemmerne informeres om musikalske og andre kunstneriske begivenheder med tilknytning til Finland.

Til Dansk-Finsk Forenings faste arrengementer hører den prægtige gallafest på Finlands Selvstændighedsdag, den 6. december. Her deltager kendte personligheder som festtalere, ligesom der er kunstnerisk underholdning og dans.