Arrangement

Myternes mantra, synspunkter på billedet af Edith Södergran

Foredrag - d. 1/9 - 2015, kl. 17:00

Fil. dr. og programchef ved Svenska Litteratursällskapet i Finland Agneta Rahikainen taler om digteren Edith Södergran (1892-1923). Under titlen ”Myternes mantra” vil A. Rahikainen give nogle synspunkter på billedet af Edith Södergran hvis korte, intensive og særdeles betydningsfulde forfatterskab ligger inden for 1910’erne og 1920’ernes litterære guldalder i Finland. For mange af modernistgenerationens bedste forfattere er Södergran stadig et ikon og en fiksstjerne. Agneta Rahikainen er en særdeles kompetent Södergranforsker der 2014 udgav bogen "Kampen om Edith: Biografi och myt om Edith Södergran" og samme år forsvarede hun sin doktorafhandling "Poeten och hennes apostlar: En biomytografisk analys av Edith Södergranbilden". Finlands Kulturinstitut, Sankt Annæ Plads 24 A, over gården, 3. sal, 1250 København K. Tilmelding senest tirsdag den 25. august til Helle V. Andersen på mail hva@schur-group.com eller tlf. 33 96 00 82.
Sidst redigeret d. 8/8 2015