Arrangement

Kalevala

- d. 14/5 - 2018, kl. 12:00

Dansk-Finsk Forening afholder medlemsarrangement mandag den 14. maj 2018 kl. 17. om den nye danske Kalevala udgave. Universitetslektor Erik Skyum-Nielsen indleder med at tale om Kalevalas særegne, magiske univers af figurer, temaer og fortælleteknik. Heri findes også motiver som køn, kvinder og magtspil. Et af foredragets kærnepunkter vil være den 23. sang, som Skyum-Nielsen har oversat. Foredraget vil også belyse det budskab, der kan læses ud af sangene og betragte Kalevala med et nutidigt blik. Universitetslektor emeritus Jens Fleischer taler om Kalevalas betydning for finsk malerkunst, her centreret om Akseli Gallen-Kallelas livslange dialog og kunstneriske kamp med det drama og de stærke ordbilleder, der udfoldes i det episke stof. Heraf skabte Gallen-Kallela billeder, hvori han samtidig indflettede egne betragtninger om finsk identitet: det mytiske og urfinske. Slutstenen var den ufuldendte Kalevala-udgave med akvareller. Nærmere oplysninger og tilmeldig senest 7.5.2018 hos Helle V. Andersen på mail hva@schur-group.com eller tlf. 33 96 00 82.
Sidst redigeret d. 10/1 2019