Arrangement

Finlands nationalsymboler

- d. 4/2 - 2019, kl. 17:00

Dansk-Finsk Forening afholder medlemsmøde mandag den 4. februar 2019 kl. 17.00 på Finlands Kulturinstitut Sankt Annæ Plads 24 A, over gården, 3. sal, 1250 København K. Seniorforsker og Rigsarkivets tidligere heraldiske konsulent Nils G. Bartholdy taler om Finlands nationalsymboler våben, flag og nationalsang. Finlands våben med en kronet, sværdsvingende løve på en krumsabel omgivet af ni roser stammer fra Gustav Vasas gravmæle i Uppsala domkirke. Som kendetegn for storfyrstendømmet Finland indgik det i den svensk-finske konges statssymbolik og efter 1809 i den russiske zars. Fra slutningen af 1800-tallet blev brugen af våbenet et led i den finske frigørelsesproces. En kort overgang 1917 var løvevåbenet Finlands flag, men det blev i 1918 erstattet af det hvide flag med blåt kors. Både våben og flag spiller en vigtig symbolsk rolle for finsk identitet og selvstændighedsfølelse. Johan Ludvig Runeberg skrev nationalsangen Vårt land til studenternes forårsfest i 1848, og den indleder ligeledes hans versificerede epos Fänrik Ståls sägner. Efter foredraget byder Foreningen som sædvanligt på et glas vin. Yderligere oplysninger og tilmelding senest søndag den 27. januar til Helle V. Andersen på mail hva@schur-group.com eller tlf. 33 96 00 82.
Sidst redigeret d. 10/1 2019