Arrangement

Et kongedømme der ikke blev til noget

Foredrag - d. 1/2 - 2024, kl. 17:00

I selvstændighedserklæringen den 4. december 1917 blev den kommende statsform angivet som republik. 1918 var der dog politisk kamp om Finlands kommende statsform. Ved Frihedskrigens afslutning var landet tysk allieret og gennem en handelsaftale stærkt knyttet til den tyske krigsøkonomi. Dertil blev den svenske regeringsform af 1772 stadig anset som værende i kraft i det tidligere storfyrstendømme. I det ’konstitutionelle kongedømme’ blev en tysk prins formelt valgt til konge i oktober. Kejserriget Tysklands kapitulation november 1918 ændrede dog alt. General Mannerheim blev rigsforstander 1918. Et kongedømme forudsatte et rigsvåben, et nationsflag, uniformer til hæren og en hofstat ligesom et ordensvæsen. Foredraget præsenterer dette og de involverede personer. Foredraget holdes af Tom C. Bergroth, en mangeårig ven af Dansk-Finsk Forening. Sted: Finlands Kulturinstitut, Sankt Annæ Plads 24 A. Yderligere oplysninger og tilmelding hos Helle V. Andersen på 3396 0082 eller hva@schur-group.com
Sidst redigeret d. 15/2 2024